WYCENA. DUE DILIGENCE.
NIERUCHOMOSCI. PRZEDSIĘBIORSTWA.

rzeczoznawca majątkowy Karol Pluta

Zobacz ofertę

Kancelaria

APRIZO to kancelaria specjalizująca się w profesjonalnej wycenie nieruchomości oraz przedsiębiorstw. Zajmuje się również modelowaniem finansowym, wyceną maszyn i urządzeń, jak również sporządzaniem ekspertyz dotyczących efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju wykonywanych na podstawie obiektywnych i rzetelnych analiz potencjału rynkowego nieruchomości. W pracy kancelarii przestrzegane są nie tylko normy prawne, ale również wartości etyczne, tj. zachowanie tajemnicy zawodowej, bezstronności i obiektywności we wszystkich działaniach.

Wyceny wykonywane są przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego bogate doświadczenie zawodowe oraz specjalistyczną wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Operaty szacunkowe, kalkulacje, opracowania i analizy sporządzane są czytelnie, przejrzyście i szczegółowo. Kancelaria dba o dokładność i terminowość wykonywanych usług. Przy realizacji kompleksowych zleceń kancelaria współpracuje ze specjalistami z branży usług inwestycyjnych, budowlanych, finansowych, kredytowych oraz prawnych zapewniając szybki i sprawny transfer specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia najlepszych ekspertów. Posiadamy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Kontakt oraz wykonywanie usług odbywa się również w języku angielskim.

KAROL PLUTA rzeczoznawca majątkowy, założyciel. kancelaria@aprizo.pl

Posiada uprawnienia zawodowe nr 7252. Magister ekonomii oraz magister inżynier geodezji i kartografii wyspecjalizowany w dyscyplinie gospodarki nieruchomościami. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od 2013 roku jest zawodowo związany z szeroko pojętymi zagadnieniami dotyczącymi nieruchomości. Jego pierwszym kontaktem z nieruchomościami była geodezja. Pracował na stanowisku Geodety w Starostwie Powiatowym. Na bazie uzyskanych doświadczeń oraz wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych i rynku nieruchomości zajął się wyceną. Zdobył świetną wiedzę oraz doświadczenie w budowie baz danych, ekonomicznych analizach rynkowych, kontroli dokumentacji geodezyjnej oraz koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Poza rynkiem nieruchomości pasjonat rynków finansowych i polityki gospodarczej. Uwielbia siatkówkę, tenis, narciarstwo, miłośnik nowych technologii i nieschematycznej muzyki.

Naszą wizją jest stworzenie nowoczesnej kancelarii nastawionej na potrzeby klientów. W sposób uczciwy pomaganiem klientom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i efektywnym rozporządzaniu majątkiem.

APRIZO stawia na wartości, którymi założyciel sam na co dzień kieruje się w swoim życiu:

Odpowiedzialność
Uczciwość
Profesjonalizm
Skuteczność

Usługi

Wycena nieruchomości
Rodzaje wycenianych nieruchomości:
 • Komercyjne
 • Mieszkalne
 • Działki gruntowe
 • Ograniczone prawa rzeczowe
Ekspertyzy
Opracowania i ekspertyzy dotyczące:
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 • wyceny maszyn i urządzeń;
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
Wycena przedsiębiorstw

Każdy projekt wyceny przedsiębiorstwa wymaga indywidualnego podejścia. W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i celu jaki wycena ma spełnić, stosowane są odmienne metody pracy. Zawsze analizowane są wszelkie czynniki mogące wpływać na wartość firmy.

Modelowanie finansowe

Modelowanie finansowe to narzędzie niezwykle istotne w procesie realizacji projektu inwestycyjnego. Daje ono możliwość pokazania przyszłych przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie jak również pokazanie ryzyk spoczywających na projekcie.

Wymagane dokumenty niezbędne do wyceny

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • zaświadczenie ze spółdzielni – w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu lokalu
 • umowa z deweloperem wraz z załącznikami – w przypadku zakupu mieszkania od dewelopera na rynku pierwotnym
 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • zaświadczenie ze spółdzielni – w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu lokalu
 • umowa z deweloperem wraz z załącznikami – w przypadku zakupu mieszkania od dewelopera na rynku pierwotnym
 • umowa najmu jeżeli lokal jest wynajmowany
 • dokumenty potwierdzające wydatki operacyjne: podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia i ochrony nieruchomości, koszty zarządzania nieruchomością, koszty napraw bieżących i konserwacji.
 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (dokument nie starszy niż 3 miesiące)
 • mapa ewidencyjna
 • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku np. projekt budynku lub jego inwentaryzacja
 • umowy najmu jeżeli nieruchomość jest wynajmowany
 • dokumenty potwierdzające wydatki operacyjne: podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia i ochrony nieruchomości, koszty zarządzania nieruchomością, koszty napraw bieżących i konserwacji.
 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (dokument nie starszy niż 3 miesiące)
 • mapa ewidencyjna
 • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku np. projekt budynku lub jego inwentaryzacja
 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (dokument nie starszy niż 3 miesiące)
 • mapa ewidencyjna
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obowiązuje)
 • wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obowiązuje)
 • decyzje administracyjne: pozwolenie na budowę, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli były wydane)
 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (dokument nie starszy niż 3 miesiące)
 • mapa ewidencyjna
 • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku np. projekt budynku lub jego inwentaryzacja
 • pozwolenie na budowę
 • projekt budynku
 • dziennik budowy
 • kosztorys prac budowlanych/remontowych.