Informacje

Województwo wielkopolskie
Województwo dolnośląskie
 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • zaświadczenie ze spółdzielni – w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu lokalu
 • umowa z deweloperem wraz z załącznikami – w przypadku zakupu mieszkania od dewelopera na rynku pierwotnym
 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • zaświadczenie ze spółdzielni – w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu lokalu
 • umowa z deweloperem wraz z załącznikami – w przypadku zakupu mieszkania od dewelopera na rynku pierwotnym
 • umowa najmu jeżeli lokal jest wynajmowany
 • dokumenty potwierdzające wydatki operacyjne: podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia i ochrony nieruchomości, koszty zarządzania nieruchomością, koszty napraw bieżących i konserwacji.
 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (dokument nie starszy niż 3 miesiące)
 • mapa ewidencyjna
 • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku np. projekt budynku lub jego inwentaryzacja
 • umowy najmu jeżeli nieruchomość jest wynajmowany
 • dokumenty potwierdzające wydatki operacyjne: podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia i ochrony nieruchomości, koszty zarządzania nieruchomością, koszty napraw bieżących i konserwacji.
 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (dokument nie starszy niż 3 miesiące)
 • mapa ewidencyjna
 • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku np. projekt budynku lub jego inwentaryzacja
 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (dokument nie starszy niż 3 miesiące)
 • mapa ewidencyjna
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obowiązuje)
 • wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obowiązuje)
 • decyzje administracyjne: pozwolenie na budowę, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli były wydane)
 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (dokument nie starszy niż 3 miesiące)
 • mapa ewidencyjna
 • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku np. projekt budynku lub jego inwentaryzacja
 • pozwolenie na budowę
 • projekt budynku
 • dziennik budowy
 • kosztorys prac budowlanych/remontowych.
Ekspertyzy

Opracowania i ekspertyzy dotyczące:

 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 • wyceny maszyn i urządzeń;
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości;
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
 • sporządzenie kosztorysu.
Współpraca B2B

Jeśli chciałbyś podjąć współpracę B2B z kancelarią APRIZO skontaktuj się

Koszt wykonania wyceny jest funkcją nakładu pracy i kosztów towarzyszących.

W szczególności na ostateczną cenę wpływa:

 • stopień skomplikowania pracy (cel wyceny, rodzaj i charakter przedmiotu wyceny),
 • stopień rozpoznania przez wykonawcę rynku lokalnego dla danej wyceny w momencie jej rozpoczynania
 • niezbędne do poniesienia wydatki związane z wyceną (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki)

Tak więc wynagrodzenie i czas wykonania ustalane są każdorazowo indywidualnie w zależności od typu i lokalizacji przedmiotu wyceny oraz celu wyceny.

Naszą wizją jest stworzenie nowoczesnej kancelarii nastawionej na potrzeby klientów. W sposób uczciwy pomaganiem klientom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i efektywnym rozporządzaniu majątkiem.

APRIZO stawia na wartości, którymi założyciel sam na co dzień kieruje się w swoim życiu:

Odpowiedzialność
Uczciwość
Profesjonalizm
Skuteczność